Number of the records: 1  

Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského (časopis)

 1. Uniform titleArchiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského (časopis)
  See linkArchiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského (časopis)
  See also Archiv pro badání o životě a spisech Jana Amose Komenského (časopis)
  Acta Comeniana
  NoteČasopis pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku vycházel v letech 1957-1968 jako pokračování sborníku Archiv pro badání o životě a spisech Jana Amose Komenského. V roce 1969 na něj navázal cizojazyčný časopis Acta Comeniana.
  Source data foundArchiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského : Acta Comeniana. Praha, Academia 1957-1970^^^sv. Vychází nepravidelně
  URLhttp://abicko.avcr.cz/2010/07/09/
  http://komeniologie.flu.cas.cz/knihovna_periodika.php
  DatabaseSoubor unifikovaných názvů
  References (1) - Soubor unifikovaných názvů
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  title

  title

Number of the records: 1