Number of the records: 1  

expertizy

 1. Topical termexpertizy
  See linkodborné posudky
  posudky odborné
  expertní posudky
  posudky expertní
  See alsoexperti
  znalecká činnost
  znalecké posudky
  Linking entryexpert reports
  Conspect00 - Věda. Všeobecnosti. Základy vědy a kultury. Vědecká práce
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (4) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1