Number of the records: 1  

Úmluva o právech dítěte

 1. Uniform titleÚmluva o právech dítěte
  See linkConvention on the Rights of the Child
  Kinderrechtskonvention
  Convention Internationale des Droits de l'Enfant
  NoteMezinárodní smlouva stanovující občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva dětí. Byla přijata Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1989.
  Source data foundThe general measures of the convention on the rights of the child : the process in Europe and central Asia / UNICEF. -- Florence : UNICEF, c2006 ; www(UNICEF) ; www(Wikipedie, otevřená encyklopedie)
  URLhttp://www.unicef.org/crc/
  http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/umluva-o-pravech-ditete.pdf
  DatabaseSoubor unifikovaných názvů
  References (8) - Books
  (4) - ARTICLES
  title

  title

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.