Number of the records: 1  

Německo

 1. Geographic nameNěmecko
  See linkDeutschland
  Bundesrepublik Deutschland
  BRD
  Spolková republika Německo
  See alsoNěmecký spolek (1815-1866)
  Výmarská republika (Německo : 1919-1933)
  Bavorská republika rad (1919)
  Německo jižní
  Německo severní
  Německo východní
  Německo západní
  Německo (americká okupační zóna, 1945-1955)
  Německo (britská okupační zóna, 1945-1955)
  Německo (francouzská okupační zóna, 1945-1955)
  Německo (okupační zóny, 1945-1955)
  Německo (sovětská okupační zóna, 1945-1955)
  Německo-oblasti východní (do r. 1945)
  Prusko
  Bavorsko (Německo)
  Berlín (Německo : spolková země)
  Braniborsko (Německo)
  Brémy (Německo : spolková země)
  Bádensko-Württembersko (Německo)
  Dolní Sasko (Německo)
  Durynsko (Německo)
  Hamburk (Německo : spolková země)
  Hesensko (Německo)
  Meklenbursko-Přední Pomořansko (Německo)
  Německo (americká okupační zóna, 1945-1955)
  Německo (sovětská okupační zóna, 1945-1955)
  Německá demokratická republika
  Německá spolková republika
  Porýní-Falc (Německo)
  Sasko (Německo)
  Sasko-Anhaltsko (Německo)
  Severní Porýní-Vestfálsko (Německo)
  Sársko (Německo)
  země bývalé NDR
  Šlesvicko-Holštýnsko (Německo)
  Linking entryGermany
  NotePoužívá se pro Německo ve všech historických obdobích a jako geografický kvalifikátor za názvy měst, obcí, geografických útvarů a pro celoněmecké reálie. Pokud informační zdroj výslovně pojednává o tématech souvisejících s existencí jednotlivých státních útvarů (Prusko, Německá demokratická republika, Německá spolková republika, Německo (americká okupační zóna, 1945-1955) apod.), používají se pro korporace a ve věcném popisu geografické názvy těchto státních útvarů.
  DatabaseSoubor geografických jmen
  References (21) - Soubor geografických jmen
  (1000+) - Books
  (17) - Cartographics documents
  (19) - Printed Music
  (63) - Video records
  (13) - Electronic sources
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  (5) - Attachment
  (156) - ARTICLES
  (12) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (8) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (2) - Souborný záznam integračního zdroje
  (22) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (10) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  geographical name

  geographical name

Map

Německo

Show on map Mapy.cz

GPS: 51°9'56.52"N, 10°27'5.40"E

GPS: 51°9'56.52"N, 10°27'5.40"E

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.