Number of the records: 1  

Babylónie

 1. Geographic nameBabylónie
  See linkKarduniaš
  See alsoNippur (zaniklé město)
  Babylón (zaniklé město)
  Irák
  Mezopotámie
  Linking entryBabylonia
  Source data foundEncyklopedie starověkého Předního východu
  DatabaseSoubor geografických jmen
  References (1) - Soubor geografických jmen
  (43) - Books
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  geographical name

  geographical name

Number of the records: 1