Number of the records: 1  

sportovci se zdravotním postižením

 1. Topical termsportovci se zdravotním postižením
  See linkzdravotně postižení sportovci
  sportovci zdravotně postižení
  See alsosportovkyně se zdravotním postižením
  sportovci se sluchovým postižením
  sportovci se zrakovým postižením
  osoby se zdravotním postižením
  sport zdravotně postižených
  sportovkyně se zdravotním postižením
  paralympionici
  sportovci se sluchovým postižením
  sportovci se zrakovým postižením
  sportovci
  osoby se zdravotním postižením
  Linking entrysportsmen with disabilities
  Conspect796 - Sport. Hry. Tělesná cvičení
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (7) - Soubor věcných témat
  (7) - Books
  (1) - Video records
  (2) - ARTICLES
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1