Number of the records: 1  

zajištění závazků

 1. Topical termzajištění závazků
  See linkzajištění závazků podle občanského zákoníku
  zajištění pohledávek
  zajištění dluhů
  zajištění a utvrzení dluhů
  See alsobankovní záruky
  smluvní pokuty
  závazkové právo
  bankovní záruky
  zástavní právo
  Linking entrysecurity of obligations
  Conspect347 - Soukromé právo
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (4) - Soubor věcných témat
  (6) - Books
  (9) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1