Number of the records: 1  

spánkové laloky

 1. Topical termspánkové laloky
  See linklobus temboralis
  temporální lalok
  lalok temporální
  laloky spánkové
  See alsomozkové laloky
  Linking entrytemporal lobes
  Conspect611 - Anatomie člověka a srovnávací anatomie
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (1) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1