Number of the records: 1  

sociálně ohrožené skupiny

 1. Topical termsociálně ohrožené skupiny
  See linksociálně slabé skupiny
  sociálně znevýhodněné skupiny
  znevýhodněné skupiny
  rizikové skupiny
  handicapované skupiny
  skupiny sociálně ohrožené
  skupiny sociálně slabé
  skupiny sociálně znevýhodněné
  skupiny znevýhodněné
  skupiny rizikové
  skupiny handicapované
  See alsodrogově závislí
  depistáž (sociální práce)
  Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007)
  marginální skupiny
  podporované zaměstnávání
  prostupné bydlení
  sociální vyloučení
  sociálně ohrožené rodiny
  tréninkové zaměstnávání
  bezdomovci
  bezdomovkyně
  chudí
  děti se sociálním znevýhodněním
  mládež se sociálním znevýhodněním
  nezaměstnaní
  osoby se zdravotním postižením
  osoby společensky nepřizpůsobené
  žebráci
  Linking entrypeople with social disabilities
  Conspect316.3 - Globální společnosti. Sociální struktura. Sociální skupiny
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (18) - Soubor věcných témat
  (36) - Books
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.