Number of the records: 1  

antidiskriminační právo

 1. Topical termantidiskriminační právo
  See linkprávo antidiskriminační
  See alsodiskriminace
  rovnost příležitostí
  rovné postavení mužů a žen
  ochrana lidských práv
  Linking entryanti-discrimination law
  Conspect342 - Ústavní právo. Správní právo
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (4) - Soubor věcných témat
  (35) - Books
  (10) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.