Number of the records: 1  

anglická próza

 1. Topical termanglická próza
  See linkpróza anglická
  See alsoanglicky psaná próza
  anglické prozaičky
  angličtí prozaici
  anglická povídka
  anglické pohádky
  anglické pověsti
  anglický esej
  anglický román
  anglická literatura
  britská próza
  Linking entryEnglish prose literature
  Conspect821.111-3 - Anglická próza, anglicky psaná
  821.111.09 - Anglická literatura, anglicky psaná (o ní)
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (10) - Soubor věcných témat
  (47) - Books
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1