Number of the records: 1  

poruchy extrapyramidového systému

 1. Topical termporuchy extrapyramidového systému
  See linkporuchy systému extrapyramidového
  See alsodystonie
  extrapyramidové dyskinetické poruchy
  syndrom neklidných nohou
  motorické poruchy
  nemoci centrálního nervového systému
  Linking entryextrapyramidal disorders
  Conspect616 - Patologie. Klinická medicína
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (5) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1