Number of the records: 1  

správní řízení

 1. Topical termsprávní řízení
  See linkřízení správní
  správní proces
  proces správní
  See alsosprávní vyhoštění
  přezkumné řízení
  správní rozhodnutí a stanoviska
  disciplinární řízení
  disciplinární řízení
  správní orgány
  správní právo procesní
  ochrana pokojného stavu
  opravné prostředky ve správním řízení
  předběžná opatření
  Linking entryadministrative procedure
  Conspect35.07 - Organizace a řízení veřejné správy
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (9) - Soubor věcných témat
  (123) - Books
  (1) - Electronic sources
  (68) - ARTICLES
  (2) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1