Number of the records: 1  

církevní historiografie

 1. Topical termcírkevní historiografie
  See linkhistoriografie církevní
  církevní dějepisectví
  dějepisectví církevní
  See alsopatrologie
  církevní dějiny
  historiografie
  Linking entrychurch historiography
  Conspect27-9 - Dějiny křesťanské církve
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (3) - Soubor věcných témat
  (31) - Books
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1