Number of the records: 1  

plánování experimentů

 1. Topical termplánování experimentů
  See linknavrhování experimentů
  DOE (statistika)
  See alsostatistické metody
  Linking entryexperimental design
  Conspect519.1/.8 - Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (1) - Soubor věcných témat
  (22) - Books
  subject heading

  subject heading