Number of the records: 1  

instituty zasvěceného života

 1. Topical terminstituty zasvěceného života
  See linksekulární instituty zasvěceného života
  See alsozasvěcený život
  Linking entryinstitutes of consecrated life
  Conspect27-78 - Křesťanská sdružení, spolky a organizace. Řeholní řády
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (1) - Soubor věcných témat
  (7) - Books
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1