Bookmark

Tool for further record proceeding.

book

Důkazní standard při prokazování (ne)platnosti právního jednání osoby jednající v duševní poruše ve světle nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 173/13

Leinweber, Ondřej
book