Bookmark

Tool for further record proceeding.

View book information on page www.obalkyknih.cz

Aktuální výzvy pro strategii rozvoje česko-polského pohraničí: případová studie příhraničí euroregionu Praděd

Ptáček, Pavel
book, ISBN: 978-80-244-4794-0