Bookmark

Tool for further record proceeding.

book

Dopad zák. č. 89/2012 Sb. na institut odpovědnosti za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím orgánu veřejné správy nebo jeho nesprávným úředním postupem

Macíčková, Pavlína
book