Bookmark

Tool for further record proceeding.

article

Diferenciace funkce částí musculus pectoralis major při pohybu horní končetiny z dosální do ventrální flexe při různých úrovních abdukce ramenního kloubu

Pavelka, Radim
article