Basket

  Untick selected:   0
  1. Role policie a armády v Evropské unii : analýza evropské a národní úrovně s využitím případové studie České republiky / Tomáš Weiss.    Prague : Karolinum, [2014]  ©2014 . 1 online zdroj (263 stran)
    http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=988935
    book

    book