Basket

  Untick selected:   0
  1. Morfofunkční charakteristika a zdravotní rizika mentálně postižených 13-letých chlapců / Jan Heller ...[et al.].    Pavlů, Dagmar. (1996), s. 118-129 : tab..Kvalita života zdravotně postižených a starších občanů.
    article

    article

  Untick selected:   0