Basket

  Untick selected:   0
  1. Financování tělesné výchovy a sportu obcí a zkušenosti z práce tělovýchovné komise / Ludvík Eger.    Perič, Tomáš. (1997), s. 352--356 : tab..Sborník referátů z národní konference Tělesná výchova a sport na přelomu století.
    article

    article

  Untick selected:   0