Basket

  Untick selected:   0
  1. Biomechanický model techniky prekonávania prekážky u Colina Jacksona / Milan Čoh, Tomáš Kampmiller.    12(4) (2002), s. 16-24 : tab..Telesná výchova a šport.
    article

    article