Basket

  Untick selected:   0
  1. Bezúplatný převod (darování) a předkupní právo dle § 140 ObčZ / Ježek, M..    11/3 (2003), s. 112-119.Právní rozhledy.
    unrecognised

    unrecognised

  Untick selected:   0