Basket

  Untick selected:   0
  1. 45. zasadnutie mladých účastníkov Medzinárodnej olympijskej akadémie : (Olympia, Grécko 27.júl-11.august 2005) / Marcel Nemec.    16/3 (2006), s. 35-36.Telesná výchova a šport.
    article

    article