Basket

  Untick selected:   0
  1. Historický pohled na trestněprávní odpovědnost osob vykonávajících policejní pravomoc / Kateřina Hlaváčová, Miroslav Šteinbach.    Bezpečnostní teorie a praxe.roč. (2019), č. 1, s. 29-42.
    article

    article