Basket

  Untick selected:   0
  1. Další nemajetkové újmy dle § 2958 občanského zákoníku a případná existence limitu / Lukáš Sadecký.    Soukromé právo.roč. 27, (2019), č. 5, s. 24-29.
    article

    article