Basket

  Untick selected:   0
  1. Analýza predbežného vykonávania medzinárodnej zmluvy v zmysle článku 25 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve z r. 1969 v podmienkach Slovenskej republiky / Daniel Bednár, Jozef Valuch.    Justičná revue.roč. 71, (2019), č. 1, s. 14-25.
    article

    article