Basket

  Untick selected:   0
  1. Actes de gouvernement v soudobém francouzském právu : kompromis mezi soudním přezkumem a politikou / Jan Malíř.    Právník.roč. 157, (2018), č. 2, s. 89-114.
    article

    article

  Untick selected:   0