Basket

  Untick selected:   0
  1. Nejvyšší soud České republiky : k některým podmínkám trestní odpovědnosti za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a k tomu, že i zadavatele veřejné zakázky lze považovat za vyhlašovatele veřejné soutěže / František Púry, Jiří Říha.    Trestněprávní revue.roč. 17, (2018), č. 1, s. 15-22.
    article

    article