Basket

  Untick selected:   0
  1. Trestní odpovědnost při hospodaření s veřejným majetkem a výkon pravomoci úřední osoby / František Púry, Martin Richtr.    Časopis pro právní vědu a praxi.roč. 25, (2017), č. 2, s. 195-207.
    article

    article