Basket

  Untick selected:   0
  1. K náhradě nemajetkové újmy způsobené násilnými trestnými činy / Lucie Marasová, Michala Ošlejšková.    Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí.roč. 26, (2017), č. 2, s. 16-20.
    article

    article