Basket

  Untick selected:   0
  1. Obrana a strategie : časopis strategických studií a názorů = Defence & strategy : review of strategic studies and ideas / Ústav strategických studií Vojenské akademie v Brně.    Brno : Vojenská akademie, 2001-  2004- Brno : Univerzita obrany
    Plné texty 2001-
    Obrana a strategie

    journal