Basket

  Untick selected:   0
  1. Aktuálne problémy volebného práva a volebného súdnictva v Slovenskej republike - II. ústavné dni : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice 25. septembera 2013 / Ladislav Orosz, Tomáš Majerčák (eds.).    Košice :  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  2014 . 329 s.
          Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
    PF100000
    Aktuálne problémy volebného práva a volebného súdnictva v Slovenskej republike - II. ústavné dni

    book

  Untick selected:   0