Basket

  Untick selected:   0
  1. Práce z dějin Československé akademie věd. Seria B, Editiones = Studia historiae Academiae scientiarum Bohemoslovacae. Seria B, Sv. 2 (1989) / Editor Luboš Nový.    Praha :  Ústřední archiv ČSAV,  1989 .  VII, 446 s.
    journal

    journal