Basket

  Untick selected:   0
 1. zpracování dat
  zpracování elektronických zdrojů
  analýza dat
  obnova dat
  kódování
  stahování dat
  kompozitní indikátory
  data
  digitální forenzní analýza
  chybějící hodnoty
  zpracování informací
  OLAP technologie
  agendové zpracování dat
  distribuované zpracování dat
  dolování dat
  komprese dat
  konverze dat
  skladování dat
  zálohování dat
  data processing
  Soubor věcných témat
  (2) - t100i
  (18) - Soubor věcných témat
  (392) - Books
  (3) - Video records
  (20) - Electronic sources
  (10) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading