Basket

  Untick selected:   0
 1. vodní stavby
  stavby vodní
  vodohospodářské stavby
  stavby vodohospodářské
  vodní díla
  díla vodní
  hornické kanály
  přelivy (vodní stavby)
  průplavy
  hydrická rekultivace
  lodní zdvihadla
  porušení hrází
  vodní stavitelství
  akvadukty
  hrazení bystřin
  hráze
  hydromeliorační stavby
  jezy
  lodní překladiště
  loděnice
  majáky
  ochranné hráze
  plavební kanály
  plavební komory
  přehrady
  přístavy
  regulace řek
  rybníky
  rybí přechody
  rybí zábrany
  vodní nádrže
  vodohospodářské soustavy
  zpevňování břehů
  úpravy vodních toků
  inženýrské stavby
  stavby
  hydraulic structures
  Soubor věcných témat
  (30) - Soubor věcných témat
  (20) - Books
  (7) - Video records
  subject heading

  subject heading

  Untick selected:   0