Basket

  Untick selected:   0
 1. první pomoc
  pomoc první
  hemostáza
  intenzivní medicína
  kardiopulmonální resuscitace
  koniotomie
  přednemocniční neodkladná péče
  umělé dýchání
  urgentní medicína
  zdravotnická příprava
  zdravotnická záchranná služba
  záchrana lidského života
  záchranáři
  záchranářství
  lékařská první pomoc
  lékařská služba první pomoci
  předlékařská první pomoc
  život zachraňující úkony
  first aid
  Soubor věcných témat
  (16) - Soubor věcných témat
  (144) - Books
  (5) - Video records
  (1) - Electronic sources
  (19) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

  Untick selected:   0