Basket

  Untick selected:   0
 1. profesní kompetence
  profesní způsobilost
  kompetence profesní
  způsobilost profesní
  kvalifikace
  odborné kvalifikace
  odborná kvalifikace
  kvalifikace odborné
  kvalifikace odborná
  profesiografie
  vzdělávání zaměstnanců
  profesní rozvoj
  autorizace
  kompetenční modely
  profese
  profesní uplatnění
  uznávání odborných kvalifikací
  manažerské dovednosti
  pedagogické dovednosti
  vocational qualifications
  Soubor věcných témat
  (10) - Soubor věcných témat
  (110) - Books
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  (20) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading