Basket

  Untick selected:   0
 1. rozvoj kariéry
  kariéra
  plánování kariéry
  profesní kariéra
  řízení kariéry
  kariérní růst
  kariérní rozvoj
  profesní růst
  služební postup
  cursus honorum
  změna zaměstnání
  povýšení zaměstnanců
  assessment centra
  profesní poradenství
  stáže
  supervize
  career development
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (84) - Books
  (8) - Video records
  (1) - Electronic sources
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  (2) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading