Basket

  Untick selected:   0
 1. PÉČE O PACIENTA CELKOVÁ (non MeSH)
  TERAPIE
  AMBULANTNÍ PÉČE
  DENNÍ PÉČE O PACIENTY
  DLOUHODOBÁ PÉČE
  DOLÉČOVÁNÍ
  DOMÁCÍ OŠETŘOVÁNÍ
  INTENZÍVNÍ PÉČE O NOVOROZENCE
  MIMOTĚLNÍ MEMBRÁNOVÁ OXYGENACE
  NOČNÍ PÉČE O PACIENTY
  OPATROVNICKÁ PÉČE
  OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
  PALIATIVNÍ TERAPIE
  PÉČE O PACIENTY V KRITICKÉM STAVU
  PÉČE O UMÍRAJÍCÍ
  PERITONEÁLNÍ DIALÝZA PERMANENTNÍ AMBULANTNÍ
  PĚSTOUNSTVÍ
  POPORODNÍ PÉČE
  PRENATÁLNÍ PÉČE
  RESUSCITAČNÍ PÉČE
  MESH
  (9) - Books
  subject heading

  subject heading