Basket

  Untick selected:   0
 1. příznaky a symptomy ústrojí dýchacího
  příznaky a symptomy
  apnoe
  Cheyneovo-Stokesovo dýchání
  chrapot
  dýchání ústy
  dyspnoe
  epistaxe
  hemoptýza
  hyperkapnie
  hyperoxie
  hyperventilace
  hypokapnie
  hypoventilace
  hypoxie
  kašel
  kýchání
  respirační zvuky
  syndrom náhlého ohrožení života u kojenců
  tachypnoe
  Signs and Symptoms, Respiratory
  t150m
  (19) - t150m
  subject heading

  subject heading