Basket

  Untick selected:   0
 1. příznaky a symptomy ústrojí dýchacího
  příznaky a symptomy
  hypoxie
  apnoe
  Cheyneovo-Stokesovo dýchání
  kašel
  dyspnoe
  epistaxe
  hemoptýza
  chrapot
  hyperkapnie
  hyperventilace
  hypoventilace
  dýchání ústy
  respirační zvuky
  kýchání
  hypokapnie
  hyperoxie
  syndrom náhlého ohrožení života u kojenců
  tachypnoe
  Signs and Symptoms, Respiratory
  t150m
  (19) - t150m
  subject heading

  subject heading

  Untick selected:   0