Basket

  Untick selected:   0
 1. srdeční selhání
  Cardiac Failure
  Congestive Heart Failure
  dekompenzace srdce
  Heart Decompensation
  Heart Failure, Congestive
  Heart Failure, Left-Sided
  Heart Failure, Right-Sided
  kongestivní srdeční selhání
  Left-Sided Heart Failure
  levostranné selhání srdce
  levostranné srdeční selhání
  městnavé selhání srdce
  městnavé srdeční selhání
  Myocardial Failure
  myokard - selhání
  pravostranné selhání srdce
  pravostranné srdeční selhání
  Right-Sided Heart Failure
  selhání myokardu
  selhání srdce
  srdce - dekompenzace
  srdce - selhání
  srdce - selhání levostranné
  srdce - selhání městnavé
  srdce - selhání pravostranné
  srdeční dekompenzace
  srdeční nedostatečnost
  srdeční selhání městnavé
  SS
  nemoci srdce
  paroxysmální noční dušnost
  edém při onemocnění srdce
  systolické srdeční selhání
  diastolické srdeční selhání
  kardiorenální syndrom
  Heart Failure
  t150m
  (6) - t150m
  (8) - Books
  subject heading

  subject heading

  Untick selected:   0