Basket

  Untick selected:   0
 1. terapie náhlých příhod
  Emergency Therapy
  náhlé příhody - terapie
  neodkladná péče
  Therapy, Emergency
  terapie
  Heimlichův hmat
  neodkladná péče o pacienty s traumatem
  první pomoc
  resuscitace
  transport pacientů
  náhlé příhody
  Emergency Treatment
  MESH
  (7) - MESH
  subject heading

  subject heading