Basket

  Untick selected:   0
 1.  

  dyspnoe
  Breathlessness
  dušnost
  dýchavičnost
  dyspnoea
  Shortness of Breath
  poruchy dýchání
  příznaky a symptomy ústrojí dýchacího
  paroxysmální noční dušnost
  Dyspnea
  t150m
  (4) - t150m
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading