Basket

  Untick selected:   0
 1. přechodná slovesa
  slovesa přechodná
  tranzitivní slovesa
  slovesa tranzitivní
  slovesa
  transitive verbs
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading