Basket

  Untick selected:   0
 1. flexe (lingvistika)
  tvoření slov
  skloňování
  stupňování (mluvnice)
  časování
  morfologie (lingvistika)
  inflection
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (7) - Books
  subject heading

  subject heading