Basket

  Untick selected:   0
 1. slovesný čas
  čas slovesný
  minulý čas
  přítomný čas
  budoucí čas
  souslednost časů
  mluvnický čas
  slovesa
  verb tense
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (15) - Books
  subject heading

  subject heading