Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 46  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "veřejný pořádek"
 1. Can the European Court of Human Rights shape European public order? / Kanstantsin Dzehtsiarou.    Cambridge ; New York ; Port Melbourne ; New Delhi ; Singapore : Cambridge University Press, 2022 . xxx, 220 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
 2. Diskotéky, změna zákona o ochraně veřejného zdraví a změna zákona o místních poplatcích / Šromová, E..    Heger, Vladimír.XIV/48 (2003), s. 8, 25-26.Veřejná správa.
  článek

  článek

 3. Evidence přestupků [rukopis] / Ondřej Šubík.    2014
  kniha

  kniha

 4. The futures of criminology / edited by David Nelken.    London :  Sage,  1994 . vi, 250 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 5. Hmotněprávní úprava přestupků proti veřejnému pořádku [rukopis] / Lucie Jaloviecová.    2020
  kniha

  kniha

 6. Hromadné narušení veřejného pořádku z pohledu policie ČR / David Zámek.    Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  2013 . 197 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 7. K pojmu veřejného pořádku jako kritéria pro prominutí zmeškání lhůty k popření otcovství / Erika Horníčková.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 12, (2018), no. 3, p. 187-206.
  článek

  článek

 8. Kolizní smluvní právo, výhrada veřejného pořádku a mezinárodně kogentní normy / Týč, V. - Rozehnalová, N..    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.141/6 (2002), s. 634-661.Právník.
  článek

  článek

 9. Komparace obecní policie a Policie ČR [rukopis] / Aneta Langová.    2017 . 52 s. (116 007 znaků)
  kniha

  kniha

 10. Kritický pohled na nález Ústavního soudu : uznání kalifornského rodičovského statusu stejnopohlavního manžela / Ivo Telec.    Právní rozhledy.roč. 25, (2017), č. 19, s. 670-674.
  článek

  článek